< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Instelling: Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 26_Q_H_EVINBO_BO2019_1_Ontv.pdf
26_Q_H_EVINBO_BO2019_2_Uitg.pdf
9.471 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf