< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Instelling: Eigen Vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 23_K_H_EVILVO_BO2019v2_1_Ontv.pdf
23_K_H_EVILVO_BO2019v2_2_Uitg.pdf
23_K_H_EVILVO_BO2019v2_3_Res.pdf
45.371 Beleidsdomein Landbouw en Visserij_d13-2-K.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf