< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Instelling: Fonds Jongerenwelzijn

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 3_G_D_FJW_BO2019_MVT (3)_1_Ontv.pdf
3_G_D_FJW_BO2019_MVT (3)_2_Uitg.pdf
3_G_D_FJW_BO2019_MVT (3)_4_Ruiter.pdf
521.623 Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin_d13-2-G.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf