< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Instelling: PENDELFONDS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 15_M_H_8_Pendelfonds_BO2020_ART.pdf
10.456 VR 2019 0811 MED.0373-14BIS BBT MOW.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 16_M_H_8_Pendelfonds_BA2019_ART.pdf
14.107 Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken_d13-2-M_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 16_M_F_Pendelfonds_BO2019_1_Ontv_G.pdf
16_M_F_Pendelfonds_BO2019_2_Uitg_G.pdf
11.618
2019 opmaak - ontwerp 16_M_F_Pendelfonds_BO2019_1_Ontv.pdf
16_M_F_Pendelfonds_BO2019_2_Uitg.pdf
11.618 Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken_d13-2-M.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf