NaamTotaal
DAB Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen7527
DAB Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting1086
DAB Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur664998
DAB Grondfonds42256
DAB Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed2398
Domus Flandria2006
Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek9471
EKM (GLOBAAL SJABLOON)235963
Garantiefonds voor Huisvesting1237
Grindfonds11278
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen3392
Omgevingsraad0
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij106974
Rubiconfonds4593
Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed1190
Vitare0
Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant46842
Vlaams Woningfonds835022
Vlaamse Landmaatschappij188622
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen3312715
Vlaamse Milieuholding85510
Vlaamse MilieuMaatschappij188440
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt6368