ProgrammaProgrammaCodeNaamCodeEntiteitCodeISEomschrijvingISEBegrotingsartikelLitOmschrijvingVAKVEKVRKAOTOLOSoort
APPARAATSKREDIETENQADEPARTEMENT OMGEVINGQB0QZZonder ISEQB0-9QAHAZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN00013800ontvangsten
APPARAATSKREDIETENQADEPARTEMENT OMGEVINGQB0QZZonder ISEQB0-9QAHTZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN00001950ontvangsten
APPARAATSKREDIETENQAINSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEKQC0QZZonder ISEQC0-9QAHAZZ-OW3ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN000145200ontvangsten
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-9QACAZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN000000ontvangsten
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-9QACTZZ-OW3ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN0000470ontvangsten
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QZZonder ISEQG0-9QAAAZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN00074000ontvangsten
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QZZonder ISEQG0-9QAATZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN0000850ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QDWATERQB0-9QCHADW-OI3VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)000000ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QEBODEM EN ONDERGRONDQB0-9QCHAEA-OW3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: BODEM EN ONDERGROND000000ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCHAFA-OW3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR00011500ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCHTFB-OW3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (VISSERIJFONDS)000012400ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCHTFC-OW3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)000012500ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCHTFC-OP3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)000000ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCHTFC-OL3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)000000ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCHTFD-OW3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (BOSSENCOMPENSATIEFONDS)000034300ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCHTFD-OI3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (BOSSENCOMPENSATIEFONDS)0000700ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCHTFE-OW3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (JACHTFONDS)000019880ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCINSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEKQC0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQC0-9QCHTFG-OW3VERSTERKEN VAN DE KENNISBASIS VOOR HET NATUURBELEID (FONDS INBO)0000390ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-9QCHTIB-OW1NAAR EEN KLIMAATVRIENDELIJKE SAMENLEVING: UITVOEREN EN VERSTERKEN KORTE TERMIJN KLIMAATBELEID (KLIMAATFONDS)00002063190ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-9QCHTIB-OI3NAAR EEN KLIMAATVRIENDELIJKE SAMENLEVING: UITVOEREN EN VERSTERKEN KORTE TERMIJN KLIMAATBELEID (KLIMAATFONDS)000000ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-9QCHANA-OW1DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: HINDER00044000ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-9QCHTNE-OW3VERNIEUWINGSFONDS000058340ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-9QCHTNI-OW3UITVOERING GEBIEDS- EN PROJECTWERKING (FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN)00003900ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-9QCHTNI-OP3UITVOERING GEBIEDS- EN PROJECTWERKING (FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN)00005000ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-9QCHAOA-OW3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN000500ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-9QCHTOD-OW3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (FONDS EU FINANCIERING)000000ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-9QCHTOD-OP3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (FONDS EU FINANCIERING)000000ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-9QCHTOD-OL3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (FONDS EU FINANCIERING)000000ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-9QCHTOE-OW3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (VLARELFONDS)00003310ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-9QCHTOF-OW3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (OMGEVINGSFONDS)00004200ontvangsten
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-9QDCTQB-OW3BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING (WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN)00004000ontvangsten
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-9QDCAQK-OI3VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)000000ontvangsten
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QRWONINGKWALITEITQF0-9QDCTRB-OW3BEWAKING EN VERBETERING VAN DE WOONKWALITEIT, DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WONINGEN (FONDS VOOR DE WOONINSPECTIE)00003000ontvangsten
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-9QDCTTB-OW3GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING)00004000ontvangsten
ENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-9QEBAKB-OW3HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICIENTER MAKEN000000ontvangsten
ENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-9QEBAKB-OP3HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICIENTER MAKEN0002540000ontvangsten
ENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-9QEBTKE-OW3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)00001293330ontvangsten
ENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-9QEBTKE-OI3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)0000151000ontvangsten
ENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-9QEBTKE-OP3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)000000ontvangsten
ENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-9QEBTKE-OL3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)000000ontvangsten
ENERGIEQEDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QKENERGIEQB0-9QEBTKF-OW3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (FONDS EU COFINANCIERING)00009370ontvangsten
ENERGIEQEDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QKENERGIEQB0-9QEBTKF-OP3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (FONDS EU COFINANCIERING)000000ontvangsten
ENERGIEQEDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QKENERGIEQB0-9QEBTKF-OL3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (FONDS EU COFINANCIERING)000000ontvangsten
DIERENWELZIJNQFDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QMDIERENWELZIJNQB0-9QFFTMB-OW3VLAANDEREN ALS VOORLOPER IN EUROPA: NAAR EEN STERK EN DOORDACHT DIERENWELZIJNSBELEID (DIERENWELZIJNSFONDS)00007560ontvangsten
ONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QATHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM ONROEREND ERFGOEDQG0-9QGAAAA-OW3DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN000000ontvangsten
ONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QATHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM ONROEREND ERFGOEDQG0-9QGATAB-OW3DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS ONROEREND ERFGOED)00002560ontvangsten
ONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QCKWALITEIT VAN ONROERENDERFGOED(ZORG)QG0-9QGAACB-OW3ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER0006300ontvangsten
ONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QCKWALITEIT VAN ONROERENDERFGOED(ZORG)QG0-9QGAACB-OP3ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER00029600ontvangsten
APPARAATSKREDIETENQADEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QAX2OW-IS3SAR RUIMTELIJKE ORDENING3633630000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQG0-1QAA2OW-IS3SAR RUIMTELIJKE ORDENING95950000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQADEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QAH2OY-IS1SAR MINARAAD109310930000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQADEPARTEMENT OMGEVINGQB0QZZonder ISEQB0-1QAX2ZZ-LO1LONEN59699596990000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQADEPARTEMENT OMGEVINGQB0QZZonder ISEQB0-1QAX4ZZ-LO1LONEN00195000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQADEPARTEMENT OMGEVINGQB0QZZonder ISEQB0-1QAX2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN830183010000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAINSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEKQC0QZZonder ISEQC0-1QAH2ZZ-LO1LONEN12838128380000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAINSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEKQC0QZZonder ISEQC0-1QAH2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN194913690000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QZZonder ISEQD0-1QAH2ZZ-LO1LONEN35830358300000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QZZonder ISEQD0-1QAH4ZZ-LO1LONEN00500000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QZZonder ISEQD0-1QAH2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN397339730000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QZZonder ISEQE0-1QAB2ZZ-LO1LONEN591359130000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QZZonder ISEQE0-1QAB2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN3233500000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-1QAC2ZZ-LO1LONEN16346163460000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-1QAC4ZZ-LO3LONEN0047000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-1QAC2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN462546270000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QZZonder ISEQG0-1QAA2ZZ-LO1LONEN16445164450000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QZZonder ISEQG0-1QAA4ZZ-LO1LONEN0085000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QZZonder ISEQG0-1QAA2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN194719550000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QDWATERQB0-1QCH2DA-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: WATER1741740000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QDWATERQB0-1QCH2DW-IS3VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)933311099580000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QDWATERQB0-1QCH5DW-IS3VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)20740211900000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QEBODEM EN ONDERGRONDQB0-1QCH2EA-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: BODEM EN ONDERGROND234721650000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCH2FA-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR551556150000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCH4FB-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (VISSERIJFONDS)001340000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCH4FC-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)00750000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCH4FC-PA3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCH4FC-LE3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCH4FD-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (BOSSENCOMPENSATIEFONDS)004650000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCH4FE-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (JACHTFONDS)001550000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCINSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEKQC0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQC0-1QCH2FF-WT3VERSTERKEN VAN DE KENNISBASIS VOOR HET NATUURBELEID209526750000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCINSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEKQC0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQC0-1QCH4FG-WT3VERSTERKEN VAN DE KENNISBASIS VOOR HET NATUURBELEID (FONDS INBO)0039000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCH4FY-IS3VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)00850000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCH5FY-IS3VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)360326450000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IB-WT3NAAR EEN KLIMAATVRIENDELIJKE SAMENLEVING: UITVOEREN EN VERSTERKEN KORTE TERMIJN KLIMAATBELEID (KLIMAATFONDS)0013583000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4II-IS3DAB ICT002500000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IJ-IS3DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS002500000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IK-IS3ENERGIEFONDS0015100000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IL-IS3DE RAND003500000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IM-IS3EIGEN VERMOGEN INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK (EV ILVO)000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IN-IS3FONDS DEPARTEMENT ONDERWIJS001000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IO-IS3FONDS HOGER ONDERWIJS004000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IP-IS3VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB)000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IQ-IS3HET FACILITAIR BEDRIJF (HFB)0032882000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IR-IS3VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)0052000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IS-IS3FONDS VOOR CULTURELE INFRASTRUCTUUR (FOCI)005000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IT-IS3VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF)001000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IU-IS3VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN (VIPA)006000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IV-IS3VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN0014900000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IW-IS3HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (GO!)004471000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IX-IS3AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS (AGION)0015229000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IY-IS3FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)0031730000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QJAFVAL EN MATERIALENQB0-1QCH2JV-IS3OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)20052200520000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QJAFVAL EN MATERIALENQB0-1QCH5JV-IS3OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)2342340000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH2NA-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: HINDER112611260000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH2NB-WT3UITVOERING GEBIEDS- EN PROJECTWERKING476754800000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH2NC-WT3KENNIS EN EXPERTISE INZAKE RUIMTELIJK- EN OMGEVINGSBELEID159421010000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH2ND-WT3EEN BETROUWBARE PARTNER VOOR ONZE BELANGHEBBENDEN630563050000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH4NE-WT3VERNIEUWINGSFONDS007500000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH4NI-WT3UITVOERING GEBIEDS- EN PROJECTWERKING (FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN)000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH4NI-PA3UITVOERING GEBIEDS- EN PROJECTWERKING (FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN)002000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH2NJ-WT3LANDBOUW EN NATUUR: PARTNERS IN EEN MULTIFUNCTIONEEL LANDELIJK GEBIED42520000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH2NJ-PA3LANDBOUW EN NATUUR: PARTNERS IN EEN MULTIFUNCTIONEEL LANDELIJK GEBIED3003000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH2NO-IS3RUBICONFONDS000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH2NX-IS3DAB GRONDFONDS000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH2NY-IS3VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)54684544810000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH4NY-IS3VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)0020000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH5NY-IS3VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)166816680000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH2OA-LO3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN178017800000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH2OA-WT3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN900095000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH2OB-WT3EEN DOELGERICHTE DEELNAME AAN HET INTERNATIONAAL BELEID8958780000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH2OC-WT3VERGROENING VAN DE ECONOMIE732773180000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH4OD-WT3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (FONDS EU FINANCIERING)000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH4OD-PA3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (FONDS EU FINANCIERING)000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH4OD-LE3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (FONDS EU FINANCIERING)001300000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH4OE-WT3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (VLARELFONDS)00331000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH4OF-WT3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (OMGEVINGSFONDS)00420000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH2OT-IS3INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK (ILVO)3303300000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH2OU-IS3VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)301530150000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH2OX-IS3DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE MILIEU EN NATUUR (DAB MINAFONDS)2705822705820000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPONDERSTEUNING VRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2PA-WT3AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN92938929380000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPONDERSTEUNING VRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2PB-WT3BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING000000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPONDERSTEUNING VRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2PI-IS3DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN1601600000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPONDERSTEUNING VRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2PJ-IS3VLAAMS WONINGFONDS (VWF)48560485600000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPONDERSTEUNING VRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC5PJ-IS3VLAAMS WONINGFONDS (VWF)50487900000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2QA-WT3AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN30573312690000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC4QB-WT3BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING (WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN)00260000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2QK-IS3VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)76405828900000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC5QK-IS3VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)150575700000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC5QL-IS3DAB FONDS FINANCIERING URGENTIEPLAN SOCIALE HUISVESTING (UPSH)010860000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC5QM-IS3GARANTIEFONDS VOOR DE HUISVESTING012370000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC5QN-IS3VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT (VLABINVEST)385638560000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QRWONINGKWALITEITQF0-1QDC2RA-WT3BEWAKING EN VERBETERING VAN DE WOONKWALITEIT, DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WONINGEN97460968920000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QRWONINGKWALITEITQF0-1QDC4RB-WT3BEWAKING EN VERBETERING VAN DE WOONKWALITEIT, DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WONINGEN (FONDS VOOR DE WOONINSPECTIE)00225000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QSLOKAAL WOONBELEIDQF0-1QDC2SA-WT3ONDERSTEUNING VAN HET LOKAAL WOONBELEID323235080000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-1QDC2TA-WT3GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN649079470000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-1QDC4TB-WT3GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING)00462000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-1QDC2TC-PR3PROVISIE NIEUW BELEID749464730000uitgaven
ENERGIEQEDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QKENERGIEQB0-1QEB2KA-WT3DE ENERGIEOPWEKKING UIT HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN BEVORDEREN2812810000uitgaven
ENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEB2KA-WT3DE ENERGIEOPWEKKING UIT HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN BEVORDEREN20250760000uitgaven
ENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEB2KB-WT3HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICIENTER MAKEN22885233690000uitgaven
ENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEB2KB-PA3HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICIENTER MAKEN55000550000000uitgaven
ENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEB2KB-LE3HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICIENTER MAKEN000000uitgaven
ENERGIEQEDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QKENERGIEQB0-1QEB2KC-WT3HET UITWERKEN EN UITVOEREN VAN EEN ACTIEPLAN CLEAN POWER FOR TRANSPORT10009000000uitgaven
ENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEB2KC-WT3HET UITWERKEN EN UITVOEREN VAN EEN ACTIEPLAN CLEAN POWER FOR TRANSPORT475660000000uitgaven
ENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEB2KD-WT3UITGAVEN TER FINANCIERING VAN DE GROENE STROOMDOELSTELLINGEN000000uitgaven
ENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEB4KE-LO3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)00340000uitgaven
ENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEB4KE-WT3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)0026055000uitgaven
ENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEB4KE-PA3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)00595000uitgaven
ENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEB4KE-LE3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)00105000uitgaven
ENERGIEQEDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QKENERGIEQB0-1QEB4KF-WT3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (FONDS EU COFINANCIERING)00937000uitgaven
ENERGIEQEDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QKENERGIEQB0-1QEB4KF-PA3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (FONDS EU COFINANCIERING)000000uitgaven
ENERGIEQEDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QKENERGIEQB0-1QEB4KF-LE3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (FONDS EU COFINANCIERING)00937000uitgaven
ENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEB4KG-WT3UITGAVEN TER FINANCIERING VAN DE GROENE STROOMDOELSTELLINGEN (ENERGIEFONDS)00100488000uitgaven
ENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEB4KI-PR3PROVISIE (ENERGIEFONDS)000000uitgaven
ENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEB4KJ-WT3IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID TER ONDERSTEUNING VAN HET KLIMAATBELEID (ENERGIEFONDS)003000000uitgaven
ENERGIEQEVLAAMS ENERGIEAGENTSCHAPQE0QKENERGIEQE0-1QEB4KS-IS1VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)006280000uitgaven
DIERENWELZIJNQFDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QMDIERENWELZIJNQB0-1QFF2MA-WT3VLAANDEREN ALS VOORLOPER IN EUROPA: NAAR EEN STERK EN DOORDACHT DIERENWELZIJNSBELEID370437040000uitgaven
DIERENWELZIJNQFDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QMDIERENWELZIJNQB0-1QFF4MB-WT3VLAANDEREN ALS VOORLOPER IN EUROPA: NAAR EEN STERK EN DOORDACHT DIERENWELZIJNSBELEID (DIERENWELZIJNSFONDS)00756000uitgaven
ONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QATHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM ONROEREND ERFGOEDQG0-1QGA2AA-WT3DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN230419490000uitgaven
ONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QATHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM ONROEREND ERFGOEDQG0-1QGA4AB-WT3DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS ONROEREND ERFGOED)00256000uitgaven
ONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QBPARTNERSCHAPPEN ROND ONROERENDERFGOEDZORGQG0-1QGA2BA-WT3DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN1671540000uitgaven
ONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QBPARTNERSCHAPPEN ROND ONROERENDERFGOEDZORGQG0-1QGA2BB-WT3ONDERSTEUNEN VAN ONROERENDERFGOEDINITIATIEVEN1051310000uitgaven
ONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QBPARTNERSCHAPPEN ROND ONROERENDERFGOEDZORGQG0-1QGA2BC-WT3ONDERSTEUNEN VAN DE WERKING VAN PRIORITAIRE ONROERENDERFGOEDPARTNERS286929190000uitgaven
ONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QBPARTNERSCHAPPEN ROND ONROERENDERFGOEDZORGQG0-1QGA2BD-WT3STIMULEREN VAN INTERLOKALE SAMENWERKING, DEPOTWERKING EN ARCHEOLOGIEFONDSEN EN VAN PROJECTEN VOOR ONDERZOEK EN VOOR EDUCATIE EN PUBLIEKSWERKING445540890000uitgaven
ONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QCKWALITEIT VAN ONROERENDERFGOED(ZORG)QG0-1QGA2CA-WT3ONDERSTEUNEN VAN ONROERENDERFGOEDINITIATIEVEN1313020000uitgaven
ONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QCKWALITEIT VAN ONROERENDERFGOED(ZORG)QG0-1QGA2CB-WT3ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER96558880000000uitgaven
ONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QCKWALITEIT VAN ONROERENDERFGOED(ZORG)QG0-1QGA2CB-PA3ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER700070000000uitgaven
ONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QCKWALITEIT VAN ONROERENDERFGOED(ZORG)QG0-1QGA2CH-IS1HOGER ONDERWIJS000000uitgaven