ProgrammaProgrammaCodeNaamCodeEntiteitCodeISEomschrijvingISEBegrotingsartikelLitOmschrijvingVAKVEKVRKAOTOLOSoort
APPARAATSKREDIETENGADEPARTEMENT WVGGB0GZZonder ISEGB0-9GADTZY-OW1FONDS VOOR PERSONEELSLEDEN MET VERLOF VOOR OPDRACHT VOOR BELEIDSDOMEIN G (EX-PROVINCIES)00006080ontvangsten
APPARAATSKREDIETENGADEPARTEMENT WVGGB0GZZonder ISEGB0-9GADAZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN000309000ontvangsten
APPARAATSKREDIETENGADEPARTEMENT WVGGB0GZZonder ISEGB0-9GADTZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN00001400ontvangsten
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GBBELEIDSONTWIKKELING- EN ONDERSTEUNINGGB0-9GCDABA-OW2BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING000000ontvangsten
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GBBELEIDSONTWIKKELING- EN ONDERSTEUNINGGB0-9GCDTBA-OW2BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING000000ontvangsten
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GEWELZIJNSWERKGB0-9GCDAEA-OW2WELZIJNSWERK00015000ontvangsten
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GHJUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHTGB0-9GCDAHA-OW2JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT00010000ontvangsten
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GHJUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHTGB0-9GCDTHA-OW2JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT000056530ontvangsten
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GIALGEMEEN GEZONDHEIDSBELEIDGE0-9GDDAIA-OW2ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN00050000ontvangsten
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GJPREVENTIEGE0-9GDDTJA-OW2PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID00009970ontvangsten
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GKWOONZORG EN EERSTE LIJNGE0-9GDDAKA-OW2BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG0005000ontvangsten
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GKWOONZORG EN EERSTE LIJNGE0-9GDDAKA-OP2BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG000124900ontvangsten
ELKE JONGERE HET RECHT GEVEN OM KANSRIJK MEE TE GROEIENGEDEPARTEMENT WVGGB0GMJEUGDHULPGB0-9GEDAMX-OI2FONDS JONGERENWELZIJN0008200ontvangsten
APPARAATSKREDIETENGADEPARTEMENT WVGGB0GZZonder ISEGB0-1GAD4ZY-LO1FONDS VOOR PERSONEELSLEDEN MET VERLOF VOOR OPDRACHT VOOR BELEIDSDOMEIN G (EX-PROVINCIES)00619000uitgaven
APPARAATSKREDIETENGADEPARTEMENT WVGGB0GZZonder ISEGB0-1GAD2ZZ-LO1LONEN58370583700000uitgaven
APPARAATSKREDIETENGADEPARTEMENT WVGGB0GZZonder ISEGB0-1GAD4ZZ-LO1LONEN009000uitgaven
APPARAATSKREDIETENGADEPARTEMENT WVGGB0GZZonder ISEGB0-1GAD2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN683672430000uitgaven
APPARAATSKREDIETENGAJONGERENWELZIJNGD0GZZonder ISEGD0-1GAD2ZZ-LO1LONEN80961809610000uitgaven
APPARAATSKREDIETENGAJONGERENWELZIJNGD0GZZonder ISEGD0-1GAD2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN671368630000uitgaven
APPARAATSKREDIETENGAZORG EN GEZONDHEIDGE0GZZonder ISEGE0-1GAD2ZZ-LO1LONEN20005200050000uitgaven
APPARAATSKREDIETENGAZORG EN GEZONDHEIDGE0GZZonder ISEGE0-1GAD2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN232523250000uitgaven
PROVISIESGBDEPARTEMENT WVGGB0GFVLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORDGB0-1GBD2FA-PR2VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD28427284270000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GBBELEIDSONTWIKKELING- EN ONDERSTEUNINGGB0-1GCD2BA-WT2BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING644061180000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GBBELEIDSONTWIKKELING- EN ONDERSTEUNINGGB0-1GCD4BA-WT2BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING000000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GBBELEIDSONTWIKKELING- EN ONDERSTEUNINGGB0-1GCD2BW-IS1VLAAMSE RAAD WVG4194190000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GBBELEIDSONTWIKKELING- EN ONDERSTEUNINGGB0-1GCD2BX-IS2DAB CICOV3973970000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GBBELEIDSONTWIKKELING- EN ONDERSTEUNINGGB0-1GCD2BY-IS2EVA VASGAZ25250000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GCARMOEDEBELEIDGB0-1GCD2CA-WT2ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW15055150550000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GCARMOEDEBELEIDGB0-1GCC2CB-WT2COORDINATIE VAN HET ARMOEDEBESTRIJDINGSBELEID285328530000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GDVRIJWILLIGERSWERKGB0-1GCD2DA-WT2VRIJWILLIGERSWERK198919890000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GEWELZIJNSWERKGB0-1GCD2EA-WT2WELZIJNSWERK1162511162510000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GEWELZIJNSWERKGB0-1GCD2EX-IS2EVA INTEGRATIE EN INBURGERING1441440000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GEWELZIJNSWERKGB0-1GCD2EY-IS2VDAB155515550000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GFVLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORDGB0-1GCD2FA-WT2VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD29637296370000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GGJURIDISCHE EERSTELIJNSBIJSTANDGB0-1GCD2GX-IS2COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND (CJB)123912390000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GHJUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHTGB0-1GCD2HA-WT2JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT607960790000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GHJUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHTGB0-1GCD4HA-WT2JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT005653000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GIALGEMEEN GEZONDHEIDSBELEIDGE0-1GDD2IA-WT2ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN11500107870000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GJPREVENTIEGE0-1GDD2JA-WT2PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID68080685800000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GJPREVENTIEGE0-1GDD4JA-WT2PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID002200000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GJPREVENTIEGE0-1GDD2JV-IS2EVA INTEGRATIE EN INBURGERING80800000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GJPREVENTIEGE0-1GDD2JW-IS2VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ53530000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GKWOONZORG EN EERSTE LIJNGE0-1GDD2KA-WT2BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG27898278940000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GKWOONZORG EN EERSTE LIJNGE0-1GDD2KA-PA2BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG356535650000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GKWOONZORG EN EERSTE LIJNGE0-1GDD2KB-WT2IMPULSEO20752207520000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGDDEPARTEMENT WVGGB0GLGESPECIALISEERDE ZORGGB0-1GDD2LA-WT2BELEID OVER ZIEKENHUIZEN EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG15919159190000uitgaven
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GLGESPECIALISEERDE ZORGGE0-1GDD2LA-WT2BELEID OVER ZIEKENHUIZEN EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG90554907390000uitgaven
ELKE JONGERE HET RECHT GEVEN OM KANSRIJK MEE TE GROEIENGEDEPARTEMENT WVGGB0GMJEUGDHULPGB0-1GED2MA-WT2INTEGRALE JEUGDHULP112111500000uitgaven
ELKE JONGERE HET RECHT GEVEN OM KANSRIJK MEE TE GROEIENGEDEPARTEMENT WVGGB0GMJEUGDHULPGB0-1GED2MX-IS2FONDS JONGERENWELZIJN4712334712330000uitgaven
ELKE JONGERE HET RECHT GEVEN OM KANSRIJK MEE TE GROEIENGEDEPARTEMENT WVGGB0GMJEUGDHULPGB0-1GED5MX-IS2FONDS JONGERENWELZIJN908787270000uitgaven
VOOR ELK KIND, WAAR EN HOE HET OOK GEBOREN IS OF OPGROEIT, ZO VEEL MOGELIJK KANSEN CREËRENGFDEPARTEMENT WVGGB0GNKINDEROPVANGGB0-1GFD2NX-IS2KIND EN GEZIN7070657070650000uitgaven
VOOR ELK KIND, WAAR EN HOE HET OOK GEBOREN IS OF OPGROEIT, ZO VEEL MOGELIJK KANSEN CREËRENGFDEPARTEMENT WVGGB0GQGEZINSBIJSLAGENGB0-1GFD2QX-IS2KIND EN GEZIN386045038604500000uitgaven
VOOR ELK KIND, WAAR EN HOE HET OOK GEBOREN IS OF OPGROEIT, ZO VEEL MOGELIJK KANSEN CREËRENGFDEPARTEMENT WVGGB0GQGEZINSBIJSLAGENGB0-1GFD2QY-IS2VUTG1003471003470000uitgaven
DE PARTICIPATIE, INTEGRATIE EN GELIJKHEID VAN KANSEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP BEVORDEREN IN ALLE DOMEINEN VAN HET MAATSCHAPPELIJK LEVENGGDEPARTEMENT WVGGB0GRONDERSTEUNING VAN PERSONEN MET EEN HANDICAPGB0-1GGD2RX-IS2VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP181575918157590000uitgaven
DE BETAALBAARHEID VERZEKEREN VAN DE NIET-MEDISCHE HULP- EN DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN LANGDURIG ERNSTIG VERMINDERD ZELFZORGVERMOGENGHZORG EN GEZONDHEIDGE0GTVLAAMSE SOCIALE BESCHERMINGGE0-1GHD2TE-WT2HULPMIDDELENBELEID000000uitgaven
DE BETAALBAARHEID VERZEKEREN VAN DE NIET-MEDISCHE HULP- EN DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN LANGDURIG ERNSTIG VERMINDERD ZELFZORGVERMOGENGHZORG EN GEZONDHEIDGE0GTVLAAMSE SOCIALE BESCHERMINGGE0-1GHD2TF-WT2MAXIMUMFACTUUR409840980000uitgaven
DE BETAALBAARHEID VERZEKEREN VAN DE NIET-MEDISCHE HULP- EN DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN LANGDURIG ERNSTIG VERMINDERD ZELFZORGVERMOGENGHZORG EN GEZONDHEIDGE0GTVLAAMSE SOCIALE BESCHERMINGGE0-1GHD2TG-WT2THUIS- EN OUDERENZORGBELEID8589398623220000uitgaven
DE BETAALBAARHEID VERZEKEREN VAN DE NIET-MEDISCHE HULP- EN DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN LANGDURIG ERNSTIG VERMINDERD ZELFZORGVERMOGENGHZORG EN GEZONDHEIDGE0GTVLAAMSE SOCIALE BESCHERMINGGE0-1GHD2TH-WT2THUIS- EN GEZINSZORG7108447038180000uitgaven
DE BETAALBAARHEID VERZEKEREN VAN DE NIET-MEDISCHE HULP- EN DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN LANGDURIG ERNSTIG VERMINDERD ZELFZORGVERMOGENGHZORG EN GEZONDHEIDGE0GTVLAAMSE SOCIALE BESCHERMINGGE0-1GHD2TI-WT2REVALIDATIE2927732927730000uitgaven
DE BETAALBAARHEID VERZEKEREN VAN DE NIET-MEDISCHE HULP- EN DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN LANGDURIG ERNSTIG VERMINDERD ZELFZORGVERMOGENGHZORG EN GEZONDHEIDGE0GTVLAAMSE SOCIALE BESCHERMINGGE0-1GHD2TJ-WT2GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG1532471530140000uitgaven
DE BETAALBAARHEID VERZEKEREN VAN DE NIET-MEDISCHE HULP- EN DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN LANGDURIG ERNSTIG VERMINDERD ZELFZORGVERMOGENGHDEPARTEMENT WVGGB0GTVLAAMSE SOCIALE BESCHERMINGGB0-1GHD2TX-IS2VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING (VSB)253353825335380000uitgaven
ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE, TOEGANKELIJKE EN BETAALBARE INFRASTRUCTUUR VOOR DE ZORG- EN DIENSTVERLENING IN HET KADER VAN DE PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDENGIDEPARTEMENT WVGGB0GSKWALITEITSVOLLE, TOEGANKELIJKE EN BETAALBARE INFRASTRUCTUURGB0-1GID2SB-WT2VLABZORGINVEST250025000000uitgaven
ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE, TOEGANKELIJKE EN BETAALBARE INFRASTRUCTUUR VOOR DE ZORG- EN DIENSTVERLENING IN HET KADER VAN DE PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDENGIDEPARTEMENT WVGGB0GSKWALITEITSVOLLE, TOEGANKELIJKE EN BETAALBARE INFRASTRUCTUURGB0-1GID2SX-IS2VIPA7462717462710000uitgaven
ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE, TOEGANKELIJKE EN BETAALBARE INFRASTRUCTUUR VOOR DE ZORG- EN DIENSTVERLENING IN HET KADER VAN DE PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDENGIDEPARTEMENT WVGGB0GSKWALITEITSVOLLE, TOEGANKELIJKE EN BETAALBARE INFRASTRUCTUURGB0-1GID5SX-IS2VIPA113926499690000uitgaven