< Start

Beleidsdomein OmgevingTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 3.260.467 1.274.511 367.668

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 28.649 369.620 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.260.467 1.274.511 367.668 28.649 369.620 0
     TOTAAL: 169.740 169.197 827 2.330 327 0
     TOTAAL: 511.506 529.624 226.145 560 221.811 0
     TOTAAL: 2.377.804 376.816 947 0 1.100 0
     TOTAAL: 84.124 90.626 138.737 25.400 145.370 0
     TOTAAL: 3.704 3.704 756 0 756 0
     TOTAAL: 113.589 104.544 256 359 256 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen 7.527
DAB Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting 1.086
DAB Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur 664.998
DAB Grondfonds 42.256
DAB Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 2.398
Domus Flandria 2.006
Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 9.471
EKM (GLOBAAL SJABLOON) 235.963
Garantiefonds voor Huisvesting 1.237
Grindfonds 11.278
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen 3.392
Omgevingsraad 0
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 106.974
Rubiconfonds 4.593
Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed 1.190
Vitare 0
Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant 46.842
Vlaams Woningfonds 835.022
Vlaamse Landmaatschappij 188.622
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 3.312.715
Vlaamse Milieuholding 85.510
Vlaamse MilieuMaatschappij 188.440
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 6.368

Totaal: 5.757.888


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam
Ondersteunend Centrum Agentschap voor Natuur en Bos (Inverde)
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep)