< Start

Beleidsdomein Kanselarij en BestuurTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 3.986.446 3.994.865 19.292

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 5.486 44.592 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.986.446 3.994.865 19.292 5.486 44.592 0
     TOTAAL: 151.414 151.201 1.588 78 1.637 0
     TOTAAL: 9.027 9.276 54 0 54 0
     TOTAAL: 78.259 78.458 0 100 0 0
     TOTAAL: 52.077 52.039 0 2.487 0 0
     TOTAAL: 6.800 6.840 0 0 0 0
     TOTAAL: 846 846 0 0 0 0
     TOTAAL: 20.332 24.900 0 331 0 0
     TOTAAL: 187.851 193.197 17.650 470 42.901 0
     TOTAAL: 3.479.840 3.478.108 0 2.020 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
Agentschap Integratie en Inburgering 55.126
Agentschap Toegankelijk Vlaanderen 3.818
DAB Audit Vlaanderen 875
DAB Catering en Schoonmaak 22.507
DAB ICT 53.267
DAB Overheidspersoneel 13.335
de Rand 13.550
Eigen vermogen Informatie Vlaanderen 14.843
Muntpunt 5.964
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 23.218
Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel 3.302
Vlaams Brusselfonds 6.509
Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel 10.697

Totaal: 227.011


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam