< Start

Beleidsdomein Werk en Sociale EconomieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 3.628.818 3.639.894 604

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 7.470 454 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.628.818 3.639.894 604 7.470 454 0
     TOTAAL: 29.923 30.258 354 4.774 204 0
     TOTAAL: 47.735 46.453 0 0 0 0
     TOTAAL: 2.739.374 2.750.797 250 2.322 250 0
     TOTAAL: 510.494 511.094 0 374 0 0
     TOTAAL: 301.292 301.292 0 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen 74.901
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 971.755

Totaal: 1.046.656


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam