< Start

Beleidsdomein Economie Wetenschap en InnovatieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 1.780.660 1.724.838 27.798

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 11.180 27.588 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.780.660 1.724.838 27.798 11.180 27.588 0
     TOTAAL: 38.620 38.618 579 1.075 817 0
     TOTAAL: 184.306 179.918 657 0 209 0
     TOTAAL: 738.588 682.052 26.562 10.000 26.562 0
     TOTAAL: 526.736 530.156 0 0 0 0
     TOTAAL: 281.964 283.335 0 105 0 0
     TOTAAL: 10.446 10.759 0 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
Agentschap Plantentuin Meise 26.661
Center for Beta Cell Therapy in Diabetes 446
Designplatform Gent Oost-Vlaanderen 40
Flanders Technology International 6.968
Flanders,District of Creativity 2.769
Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid 762.689
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen 428.245
Gigarant NV 21.605
Holding Wetenschapspark Waterschei 10
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 2.628
Limburgs Klimaatfonds 9
LRM (GLOBAAL SJABLOON) 185.092
PMV (GLOBAAL SJABLOON) 543.127
PMV/z-Waarborgen 3.050
Site-Ontwikkeling Vlaanderen 8.493
Vlaams Energiebedrijf 271.693
Vlaams Instituut voor Biotechnologie 187.706
Vlaams Instituut voor de zee 10.957
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 150.287
Vlaamse Participatiemaatschappij 120.751

Totaal: 2.733.226


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam