< Start

Beleidsdomein Internationaal VlaanderenTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 149.787 170.766 343

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 406 263 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 149.787 170.766 343 406 263 0
     TOTAAL: 14.957 14.815 203 50 203 0
     TOTAAL: 7.989 8.067 5 351 5 0
     TOTAAL: 23.096 23.220 55 0 55 0
     TOTAAL: 56.469 54.719 0 5 0 0
     TOTAAL: 47.276 69.945 80 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB Inclusieve Financiering 1.880
Toerisme Vlaanderen 103.759
Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 66.204
Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand 13.596
Vlaams-Europees Verbindingsagentschap 1.505

Totaal: 186.944


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam