< Start

Beleidsdomein Financiën en BegrotingTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 4.163.780 4.538.997 2.366

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 40.672.262 2.288 3.043.165

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.163.780 4.538.997 2.366 40.672.262 2.288 3.043.165
     TOTAAL: 78.276 78.985 388 1 50 0
     TOTAAL: 159.951 171.959 0 0 0 0
     TOTAAL: 86.110 86.110 100 25.874.870 100 0
     TOTAAL: 1.917.956 1.917.956 1.878 14.584.269 2.138 0
     TOTAAL: 1.918.928 2.281.428 0 213.122 0 3.043.165
     TOTAAL: 2.559 2.559 0 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
Diestsepoort NV 7.820
Lak Invest nv 13.563
Vlaams Fonds voor de Lastendelging 237.566

Totaal: 258.949


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam