< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP WONEN

Programma: WONEN

Code ISE: QQ

Omschrijving ISE: ONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKT


Begrotingsartikel: QF0-9QDCTQB-OW

Omschrijving: BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING (WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN)

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 0 400 0 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf