< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WVG

Programma: ELKE JONGERE HET RECHT GEVEN OM KANSRIJK MEE TE GROEIEN

Code ISE: GM

Omschrijving ISE: JEUGDHULP


Begrotingsartikel: GB0-9GEDAMX-OI

Omschrijving: FONDS JONGERENWELZIJN

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 82 0 0 Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin_d13-2-G.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf