< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN

Programma: FINANCIERING VAN HET KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS

Code ISE: FD

Omschrijving ISE: KLEUTER_ EN LEERPLICHTONDERWIJS


Begrotingsartikel: FC0-9FDETDG-OW

Omschrijving: SPECIFIEKE LOONBETALINGEN

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 0 63.164 0 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming_d13-2-F.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf