< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ECONOMIE WETENSCHAP EN INNOVATIE

Minister: DE VLAAMSE BEVOEGDE MINISTER(S)

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN

Programma: EEN DUURZAAM ECONOMISCH WEEFSEL , HET FACILITEREN VAN ONDERNEMERSCHAP

Code ISE: EZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: EC0-9ECXAZZ-OI

Omschrijving:

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 0 0 0 Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie_d13-2-E.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf