< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: HOGERE ENTITEITEN

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

Departement/Agentschap: KABINET VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

Programma: APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

Code ISE: VZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: VK0-1VFA2ZZ-WT

Omschrijving:

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 388 388 0 Hogere entiteiten_d13-2-V.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf