< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIEN EN ENERGIE, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP

Programma: ENERGIE

Code ISE: QK

Omschrijving ISE: ENERGIE


Begrotingsartikel: QE0-1QEB2KC-WT

Omschrijving: HET UITWERKEN EN UITVOEREN VAN EEN ACTIEPLAN CLEAN POWER FOR TRANSPORT

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 4.756 6.000 0 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf