< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID

Code ISE: PH

Omschrijving ISE: STEDENBELEID


Begrotingsartikel: PJ0-1PMC2HA-WT

Omschrijving: ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 28.680 28.680 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf