< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND

Code ISE: PF

Omschrijving ISE: VLAAMSE RAND


Begrotingsartikel: PJ0-1PHF2FA-WT

Omschrijving: RECHTSTREEKSE INITIATIEVEN VOOR EEN GECOÖRDINEERD RANDBELEID

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 1.010 1.050 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf