< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Minister: DE VLAAMSE BEVOEGDE MINISTER(S)

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN

Code ISE: PE

Omschrijving ISE: BRUSSEL


Begrotingsartikel: PJ0-1PGX2EY-IS

Omschrijving: FONDS INSCHRIJVINGSGELDEN CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 633 633 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf