< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Minister: DE VLAAMSE BEVOEGDE MINISTER(S)

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR

Programma: ONDERSTEUNEN VAN DE MINISTER-PRESIDENT EN DE VLAAMSE REGERING VOOR BESLUITVORMING, LANGETERMIJNFOCUS EN TRANSVERSALE SAMENWERKING

Code ISE: PB

Omschrijving ISE: ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING


Begrotingsartikel: PA0-1PEX2BC-WT

Omschrijving: TRANSVERSALE SAMENWERKING

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 373 373 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf