< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Minister: DE VLAAMSE BEVOEGDE MINISTER(S)

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT MOW

Programma: HET BEHEREN, ONDERHOUDEN EN OPTIMALISEREN VAN HET WEGENPATRIMONIUM EN HET ORGANISEREN VAN HET VERKEER OP DIT WEGENPATRIMONIUM

Code ISE: MO

Omschrijving ISE: VERKEERSBELEID


Begrotingsartikel: MB0-1MHX2OB-PR

Omschrijving: PROVISIE KILOMETERHEFFING

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 9.000 10.800 0 Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken_d13-2-M.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf