< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT LV

Programma: PROMOTIE- EN AFZETBEVORDERING VAN LANDBOUW-, TUINBOUW- EN VISSERIJPRODUCTEN

Code ISE: KF

Omschrijving ISE: PROMOTIE EN AFZETBEVORDERING LANDBOUW, TUINBOUW EN ZEEVISSERIJ


Begrotingsartikel: KB0-1KGH2FA-WT

Omschrijving: VLAAMS CENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 5.132 5.111 0 Beleidsdomein Landbouw en Visserij_d13-2-K.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf