< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT LV

Programma: ONDERZOEK VOOR EEN DUURZAME EN COMPETITIEVE LANDBOUW EN VISSERIJ

Code ISE: KE

Omschrijving ISE: DIENSTVERLENING, ONDERZOEK EN REFERENTIETAKEN M.B.T. LANDBOUW, VISSERIJ EN VOEDING


Begrotingsartikel: KB0-1KFH2EY-IS

Omschrijving: EV ILVO

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 5.848 5.848 0 Beleidsdomein Landbouw en Visserij_d13-2-K.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf