< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2019 opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WSE

Programma: VERSTERKEN VAN COMPETENTIES VOOR WERKENDEN, WERKZOEKENDEN EN ONDERNEMERS

Code ISE: JF

Omschrijving ISE: TRANSITIE VAN VORMING NAAR BETAALDE ARBEID


Begrotingsartikel: JB0-1JFG2FX-IS

Omschrijving: SYNTRA - VORMING VOOR EN DOOR ONDERNEMERS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 64.991 64.991 0 VR 2019 0811 MED.0373-8 BBT WSE.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 70.364 70.364 0 Beleidsdomein Werk en Sociale Economie_d13-2-J_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 70.221 70.221 0
2019 opmaak - ontwerp 70.221 70.221 0 Beleidsdomein Werk en Sociale Economie_d13-2-J.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf