< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WSE

Programma: INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE NODEN EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN.

Code ISE: JC

Omschrijving ISE: TRANSITIE VAN WERKLOOSHEID NAAR BETAALDE ARBEID


Begrotingsartikel: JB0-1JEC2CB-WT

Omschrijving: LOKALE DIENSTENECONOMIE

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 28.870 28.870 0 Beleidsdomein Werk en Sociale Economie_d13-2-J.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf