< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WSE

Programma: BEVORDEREN VAN TRANSITIES NAAR WERK EN FACILITEREN VAN WERK

Code ISE: JE

Omschrijving ISE: TRANSITIE VAN ZORG/HUISHOUDENS NAAR BETAALDE ARBEID


Begrotingsartikel: JB0-1JDG2ED-WT

Omschrijving: VLAAMS ZORGKREDIET - VLAAMSE GEMEENSCHAP

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 56.651 56.651 0 Beleidsdomein Werk en Sociale Economie_d13-2-J.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf