< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WSE

Programma: BEVORDEREN VAN TRANSITIES NAAR WERK EN FACILITEREN VAN WERK

Code ISE: JC

Omschrijving ISE: TRANSITIE VAN WERKLOOSHEID NAAR BETAALDE ARBEID


Begrotingsartikel: JB0-1JDG2CX-IS

Omschrijving: VDAB - WERK-ZORGTRAJECTEN

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 1.555 1.555 0 Beleidsdomein Werk en Sociale Economie_d13-2-J.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf