< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WVG

Programma: DE PARTICIPATIE, INTEGRATIE EN GELIJKHEID VAN KANSEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP BEVORDEREN IN ALLE DOMEINEN VAN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN

Code ISE: GR

Omschrijving ISE: ONDERSTEUNING VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP


Begrotingsartikel: GB0-1GGD2RX-IS

Omschrijving: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 1.815.759 1.815.759 0 Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin_d13-2-G.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf