< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WVG

Programma: VOOR ELK KIND, WAAR EN HOE HET OOK GEBOREN IS OF OPGROEIT, ZO VEEL MOGELIJK KANSEN CREËREN

Code ISE: GQ

Omschrijving ISE: GEZINSBIJSLAGEN


Begrotingsartikel: GB0-1GFD2QX-IS

Omschrijving: KIND EN GEZIN

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 3.860.450 3.860.450 0 Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin_d13-2-G.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf