< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: ONDERWIJSINSPECTIE

Programma: ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD

Code ISE: FI

Omschrijving ISE: ONDERWIJSINSPECTIE


Begrotingsartikel: FI0-1FGE2IA-WT

Omschrijving: KWALITEITSTOEZICHT

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 750 750 0 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming_d13-2-F.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf