< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN

Programma: FINANCIERING VAN HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS EN HET VOLWASSENENONDERWIJS

Code ISE: FC

Omschrijving ISE: DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS


Begrotingsartikel: FC0-1FFE4CA-WT

Omschrijving: LONEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 0 0 15.858 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming_d13-2-F.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf