< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT OV

Programma: FINANCIERING VAN HET HOGER ONDERWIJS

Code ISE: FE

Omschrijving ISE: HOGER ONDERWIJS


Begrotingsartikel: FB0-1FEE2EB-WT

Omschrijving: HOGER ONDERWIJS - ANDERE

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 7.486 7.486 0 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming_d13-2-F.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf