< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ECONOMIE WETENSCHAP EN INNOVATIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN

Programma: EEN DUURZAAM ECONOMISCH WEEFSEL , HET FACILITEREN VAN ONDERNEMERSCHAP

Code ISE: ED

Omschrijving ISE: GROEI-ONDERSTEUNING VAN KMO'S EN GROEI BEDRIJVEN


Begrotingsartikel: EC0-1ECG2DA-WT

Omschrijving: BELEIDSVOORBEREIDING

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 5.853 6.053 0 Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie_d13-2-E.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf