< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ECONOMIE WETENSCHAP EN INNOVATIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT EWI

Programma: PROVISIES

Code ISE: EA

Omschrijving ISE: THEMA OVERSCHRIJDEND


Begrotingsartikel: EB0-1EBG2AB-WT

Omschrijving: INTERNATIONALISERING

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 3.037 3.037 0 Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie_d13-2-E.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf